• Wij zijn specialist in
  software voor uitgeverijen

 • Kidsweek en Adformatie
  via Zeno

 • De Banier: boeken
  verkoop en royalties
  via Zeno

 • NRC: iPad editie
  abonnementen
  via Zeno

 • Weka: toegang kennisbanken
  via Zeno

Volg ons @socho_it

Financieel

De inzet van de module Financieel kan in meerdere varianten plaatsvinden:
A.Facturering in Zeno, Debiteurenbeheer en overige financiële administratie in een extern pakket.
Binnen deze mogelijkheid worden de facturen aangemaakt in Zeno, waarna via een automatische export deze factuur- en debiteurgegevens worden overgezet naar een boekhoudpakket (bijv. Exact, Decade, Grote Beer, Oracle Financials etc). Het debiteurenbeheer (boeken van betalingen, herinneren) en de complete overige boekhouding vinden plaats in het externe boekhoudpakket.
B.Facturering en Debiteurenbeheer in Zeno, overige financiële administratie in extern pakket.
In deze variant vindt de afhandeling van de facturen (betalingen, herinneringen) e.d. binnen Zeno plaats. Voordeel is dat bij verkoop direct het betaalgedrag van de debiteur zichtbaar is en dat snellere signalering plaatsvindt voor bijvoorbeeld een leververbod. Periodiek (wekelijks of maandelijks) wordt vanuit Zeno een verslag gemaakt van de geboekte omzetten en de debiteurenstand, en deze wordt als één handmatige boeking in het boekhoudpakket ingevoerd.
C.Complete boekhouding vindt plaats in Zeno.
In deze situatie wordt er geen extern boekhoudpakket meer gebruikt, maar wordt de complete boekhouding in Zeno gevoerd.

De facturaties die worden uitgevoerd in bijvoorbeeld de module Abonnementen of Advertenties leiden tot facturen in de module Financieel. Vanuit deze module kunnen facturen, acceptgiro's of verzamelfacturen worden geprint, of kunnen incassobestanden worden aangemaakt.

Via de bankboeken kunnen betalingen worden ingelezen vanuit bijvoorbeeld GMU bestanden, maar ook MT940 (inlezen van bankafschriften) wordt ondersteund. Vanzelfsprekend kunnen ook handmatig betalingen worden verwerkt, waarbij automatisch betalingsverschillen worden gesignaleerd. De herinneringscyclus kunt u zelf bepalen en kan meerdere stadia met bijpassende teksten omvatten. U kunt eenvoudig ouderdomsanalyses en factuuroverzichten maken om grip te houden op het betalingsgedrag van uw debiteuren.

Indien Zeno als complete boekhouding wordt ingezet kunt u ook diverse inkoopboeken aanmaken om alle crediteuren en inkoopfacturen in te boeken en/of betaalbaar te stellen. Met behulp van de memoriaalboeken boekt u alle overige posten zoals afschrijvingen, salarissen etc.

De module Financieel biedt u vele rapportages. Van alle debiteuren en crediteuren kunt u openstaande postenlijsten, ouderdomsanalyses en factuuroverzichten maken. Vanzelfsprekend kunnen ook BTW overzichten en grootboekkaarten worden opgevraagd in het systeem. Tot slot kunt u een kolommenbalans, saldibalans, gewone balans en verlies&winst rekening opvragen over iedere gewenste periode.

Socho_IT bv
Huizermaatweg 586
1276 LN Huizen
tel: 035-6720 621
fax: 035-6720 622
info@socho.nl