• Wij zijn specialist in
  software voor uitgeverijen

 • Kidsweek en Adformatie
  via Zeno

 • De Banier: boeken
  verkoop en royalties
  via Zeno

 • NRC: iPad editie
  abonnementen
  via Zeno

 • Weka: toegang kennisbanken
  via Zeno

Volg ons @socho_it

Abonnementen

De administratie van abonnementen wordt binnen Zeno gevoerd in de module Abonnementen. Alle abonnementsvormen of lidmaatschappen op print, websites of nieuwsbrieven worden door deze module ondersteund. De twee pijlers waarop deze module is gebaseerd zijn:
- snelle en efficiënte afhandeling van dagelijkse handelingen (invoer, mutaties en opzeggingen)
- flexibele structuur zodat alle bestaande en nieuwe abonnementsvormen en acties eenvoudig kunnen worden ingevoerd.
Vanaf het definiëren van een nieuwe wervingsactie tot en met de facturering van alle abonnementen, alles vindt u terug in deze module.

Bij het invoeren van abonnementen zal Zeno zoveel mogelijk voorstellen doen om de invoer te vergemakkelijken. Zodra een contactpersoon wordt opgevoerd als abonnee wordt automatisch de debiteur opgehaald, en zodra de abonnementsvorm is gekozen geeft Zeno aan wat de eerstvolgende verschijning is. Hierdoor kunnen abonnementen snel worden ingevoerd en kan bovendien direct een welkomstbrief voor de nieuwe abonnee worden aangemaakt. Aanvullend op de basisgegevens kunnen vele extra’s worden vastgelegd, zoals herkomstcodes, acties, opzegredenen, verzendwijzen etc.

De abonnementsvormen in Zeno zijn het hart van deze module. U kunt zelf onbeperkt nieuwe vormen toevoegen zoals proefabonnementen, studentabonnementen, meerjarige abonnementen, abonnementen met vaste einddatum enzovoort. De looptijd, het wel of niet automatisch stopzetten, de wijze van facturatie maar ook de tekst voor de welkomst- of opzegbrief zijn zelf te definiëren. En natuurlijk kunt u uw abonnees op diverse manieren laten betalen, via bijvoorbeeld acceptgiro, een factuur of via automatische incasso.

Naast de diverse brieven en overzichten biedt de Abonnementen Module u meerdere rapportages om grip te kunnen houden op de abonnementenstanden. Via bijvoorbeeld het standenregister ziet u exact door de tijd heen welke abonnementsvormen sterk groeien of juist dalen. Ook naar de toekomst toe, zodat u direct actie kunt ondernemen op eventuele toekomstige dalingen.

Via de management rapportage kunt u zelf rapporten samenstellen zodat u de resultaten van een bepaalde wervingsactie kunt monitoren. Ook is uw abonneebestand te bekijken per regio of per klantgroep en natuurlijk zijn de opzeggers gemakkelijk te traceren, zodat u deze kunt benaderen met een nieuwe aanbieding.

De communicatie met uw website wordt geregeld via de webservices van Zeno. Abonnees kunnen toegang krijgen tot afgeschermde gedeelten van uw website, altijd of met speciale abonnementen. Ingevoerde aanvragen voor proefabonnementen worden automatisch verwerkt, zodat deze meelopen in de normale verzending en facturatie.

Socho_IT bv
Huizermaatweg 586
1276 LN Huizen
tel: 035-6720 621
fax: 035-6720 622
info@socho.nl