• Wij zijn specialist in
  software voor uitgeverijen

 • Kidsweek en Adformatie
  via Zeno

 • De Banier: boeken
  verkoop en royalties
  via Zeno

 • NRC: iPad editie
  abonnementen
  via Zeno

 • Weka: toegang kennisbanken
  via Zeno

Volg ons @socho_it

Zeno.project

Binnen Zeno.project wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een beheerste en veilige ingebruikname van Zeno. Hiervoor heeft Socho een standaard traject ontwikkeld en inmiddels bij tientallen uitgevers succesvol uitgevoerd. Daarbij werken we nauw samen met een of twee super-users binnen uw organisatie.

Technische installatie
De technische implementatie omvat de installatie van Oracle op de server, het aanmaken van de databaseschema’s en de installatie van een werkplek, waarna systeembeheer de overige werkplekken kan installeren.

Inventarisatie en inrichting 
In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie verzameld die van belang is voor de inrichting van het systeem en worden de basisgegevens door de superuser in Zeno gezet. Eventuele specifieke zaken worden getraceerd en indien nodig wordt hierop actie ondernomen.

Cursus  
In de beginnerscursus leren super-users en eindgebruikers om te gaan met het systeem, waarbij de nadruk ligt op het operationeel gebruik van het systeem. Aan een cursus kunnen maximaal 5 cursisten deelnemen.

Testen  
Voor het moment van live gaan worden de processen met de eindgebruikers doorgetest, orders ingevoerd, gefactureerd, verzonden etc. als oefening en om er zeker van te zijn dat dit goed is ingericht.

Live gaan 
Als de tests goed zijn verlopen kan het systeem in gebruik worden genomen. Socho is betrokken bij de ingebruikname en daarmee is het systeem formeel geaccepteerd. 

Nazorg  
Om gebruikers bij te staan in de eerste tijd van gebruik is er voor nazorg tijd gereserveerd. Hierin kunnen vragen worden voorgelegd en eventueel handigheidjes worden aangeleerd.

Projectmanagement 
Bewaking van kwaliteit en budget, periodieke rapportage. We werken met een project- en een stuurgroep.

Socho_IT bv
Huizermaatweg 586
1276 LN Huizen
tel: 035-6720 621
fax: 035-6720 622
info@socho.nl